Joyride חנות אופניים

Â

על הפרויקט

אנחנו לא מבינים גדולים באופניים אבל מבינים בחנויות מקוונות. את אתר Joyride תמיד נזכור בחיבה כחנות המקוונת הראשונה שהעלנו לרשת. התבנית עצמה פשוטה ונועדה לאפשר ללקוחות להתרכז בבחירת האופניים.
מי שמבין יותר מאתנו בוודאי יודע שאופניים מקצועיות זה לא משהו שאתה בוחר בכמה דקות. כדי לאפשר למנהלי החנות להוסיף מאפיינים מיוחדים לכל זוג אופניים בחנות, הרחבנו את מערכת ניהול המוצרים הבסיסית כדי שתתאים לדרישות.

לקוח

Joyride Bikes

החלק שלנו

Â