מכון האקומי ישראל

על הפרויקט

האקומי היא שיטה ייחודית המשלבת פסיכותרפיה עם עוד הרבה דברים (תבקרו באתר, למה אתם שואלים אותנו?) ומכון האקומי ישראל פנה אלינו כדי שנקים לו אתר.
התהליך היה מעט שונה הפעם. אנשי המכון באו עם כמה תמונות שהם אהבו ואנחנו מצאנו עבורם תבנית שגם תענה על כל הדרישות התפקודיות שהמכון הציב בפנינו וגם תשתלב עם הקו העיצובי שנוצר מתוך התמונות.

לקוח

מכון האקומי ישראל

החלק שלנו