ORD

על הפרויקט

אורית דייך היא חברה וכשחברה צריכה אתר – חברה מקבלת אתר.
אורית רצתה אתר שיעזור לה לקדם את יצירות התכשיטים הנהדרות שלה ומאחר והתכשיטים שלה צבעוניים ומושכים, החלטנו ללכת גם הפעם על תבנית מינימליסטית שרק תעטוף את התכשיטים באריזת מתנה רכה כדי שלא תגנוב מהם את הפוקוס (אם כי קשה לגנוב פוקוס מהתכשיטים האלה. קפצו לאתר ותבינו על מה אנחנו מדברים)

לקוח

אורית דייך

החלק שלנו